No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Na de start in Nederland een paar weken geleden en de reis naar Frankrijk per lelievlet vorige week is het nu tijd om ons in Frankrijk te begeven. Het is van belang om je dan als echte Fransoos te gedragen, dus vandaar een estafette waar het brood de grond niet mag raken en ze met een das en baret om moeten.