Leeghwatergroep

Op 14 juni houdt de Leeghwatergroep weer een Algemene LedenVergadering (ALV). Tijdens deze vergadering wordt het reilen en zeilen van de groep besproken en alle leden hebben inspraak in beslissingen. Nu is het zo dat alle jeugdleden minderjarig zijn en er voor is gekozen om de ouders het woord voor hen te laten doen. Alle ouders zijn dus van harte uitgenodigd!

Na afloop van de vergadering zullen de ouders en leiding per speltak uit elkaar gaan om daar nog een korte informatiebijeenkomst te houden. Bij de dolfijnen, zeeverkenners en wilde vaart zal dit voornamelijk over het zomerkamp gaan. 

De vergadering begint om 20:00 en zal niet langer dan 2 uur duren. Komt dus allen op 14 juni!