Overige Informatie

Sociale Veiligheid

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij de Leeghwatergroep. Daarom is er beleid hoe de leiding met elkaar omgaat, hoe de leiding met onze jeugdleden omgaan en hoe er verwacht wordt dat onze leden met elkaar omgaan. De leiding en in het specifiek de teamleider is altijd het eerste aanspreekpunt voor leden en ouders voor zorgen betreffende sociale veiligheid. Tevens kan ook aan het bestuur van de Leeghwatergroep gevraagd worden via ons contactformulier. Als er een gesprek met een vertrouwenscontactpersoon gewenst is, dan kan contact gezocht worden met Marjon Bloem via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jaarplanning

Hier is de jaarplanning voor 2020 te zien. Vanwege de samenwerking met de LBP, is ook de speltak Scouts te zien. 

Jaarplanning 2020

Privacy

Privacybeleid Scouting Leeghwatergroep Badhoevedorp

Scouting Leeghwatergroep Badhoevedorp verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacybeleid Scouting Leeghwater Badhoevedorp (KvK 34302937) – vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 7-11-2019

Privacystatement

In het privacy-statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Leeghwatergroep Badhoevedorp via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacy-statement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy. 

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via de ledenadministratie van Scouting Leeghwatergroep. De gegevens worden via een fysiek formulier verzameld, de gegevens worden in Scouts Online ingevoerd en de fysieke formulieren worden vernietigd bij uitschrijving. De inschrijfformulieren worden verzameld door teamleider van betreffende speltak of de ledenadministratie. Voor Scouts Online zie het privacy-statement op www.scouting.nl/privacy. 

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen

Scouting Leeghwater hecht veel waarde aan veiligheid tijdens activiteiten en kampen. Om dit te faciliteren is het noodzakelijk dat de leiding beschikt over gezondheidsgegevens van de leden. Dit wordt bijgehouden middels fysieke gezondheidsformulieren die in beheer zijn van de teamleider, en zijn alleen inzichtelijk voor betreffend leidingteam. De formulieren worden ingediend bij het betreden van de speltak en vernietigd bij het verlaten van de speltak.

Registratie activiteiten 

Registratie van activiteiten wordt georganiseerd door betreffende teamleider via de mail, en is alleen inzichtelijk voor betreffend leidingteam. Wat betreft landelijke en regionale activiteiten verloopt het inschrijfproces tevens ook via Scouts Online.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren betreffende kampen en contributie vullen leden een doorlopende SEPA machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online waar de ledenadministratie naast de penningmeester ook inzicht heeft in wie waar voor moet betalen, niet in transacties. Voor Scouts Online zie het privacy-statement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van de Leeghwatergroep heeft inzicht in de financiële gegevens. De financiële gegevens worden tevens gebruikt in het boekhoudsysteem e-Boekhouden van Skillsource. Voor e-Boekhouden zie het privacy-statement op www.e-boekhouden.nl/voorwaarden/privacy Voor overige activiteiten worden betalingen geregeld met de penningmeester van betreffend leidingteam.

Contactlijsten

Iedere speltak heeft de beschikking over een lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders binnen zijn/haar speltak. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. De contactgegevens worden vernietigd wanneer een lid de speltak verlaat. De contactgegevens in Scouts Online zijn voor het stafteam inzichtelijk zolang het lid onderdeel is van de speltak. Contactgegevens zijn via Scouts Online ook inzichtelijk voor het bestuur, ledenadministratie en praktijkbegeleider van de vereniging Leeghwatergroep. Contactgegevens worden ook gebruikt voor logistieke doeleinden waaronder kampen, activiteiten en zeilopkomsten.

Online media

Op de website wordt verslag gemaakt van eventuele activiteiten en opkomsten. Dit bevat een beschrijving met optioneel een foto (zie: “Beeldmateriaal").

Cookies website

De website van de Leeghwatergroep gebruikt zeer beperkt cookies. Naast de noodzakelijke cookies om de website te laten draaien, zijn er ook cookies vanuit onze sponsoren door de getoonde banners. 

Beeldmateriaal

Scouting Leeghwatergroep Badhoevedorp maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van de groep en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken.  Beeldmateriaal is op de website inzichtelijk voor geregistreerde leden en ouders. Leden en ouders kunnen met een login het beeldmateriaal bekijken.

Communicatie

Mededelingen vanuit de stafteams aan de ouders verlopen via de e-mail met alle contacten in de BCC. Voor eventuele onderlinge communicatie tussen ouders/verzorgers dienen contactgegevens onafhankelijk van de groep uitgewisseld te worden. Het privacy-beleid van Scouting Leeghwatergroep Badhoevedorp is terug te vinden via www.leeghwatergroep.nl en op te vragen via het secretariaat op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een data-lek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Na melding van een data-lek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. 

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Leeghwatergroep binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Conform het privacy-beleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen. Bij uitschrijving van een lid worden betreffende gegevens vernietigd. Indien geen bezwaar, wordt een emailadres bewaard voor contact over oud-ledenactiviteiten.

 Het bestand is ook hier te downloaden: Privacybeleid Scouting Leeghwater Badhoevedorp, versie zoals vastgesteld in ALV 7-11-2019

Cookies

De Leeghwatergroep gebruikt cookies op haar website om de ervaring te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Lidmaatschapsinformatie

Kom ook eens kijken!

Bij elke speltak geldt dat het mogelijk is om vier keer te komen kijken voordat er over wordt gegaan tot inschrijving. Het inschrijvingsformulier zal na afloop van deze drie opkomsten gegeven worden. De kosten per kwartaal zijn afhankelijk van de speltak. 

Contributie

Elk kwartaal zal per automatische incasso de contributie geïnd worden. Dit zal plaatsvinden rond de 25e van de eerste maand van het kwartaal. Dit zijn de hoogtes van de contributie: 

  • Bevers (4-7): €30,00
  • Dolfijnen (7-11): €35,00
  • Zeeverkenners (11-15): €39,00
  • Wilde Vaart (15-18): €44,00
  • Loodsen (18-21): €44,00
  • Senior Loodsen (21+): €19,00

Bij inschrijving zal er €20 gevraagd worden, om de extra kosten voor administratie en producten als insignes en groepsdag te krijgen. 

Bij deze kwartaaltarieven zitten alle gewone activiteiten inbegrepen, inclusief bijvoorbeeld de boerenkoolfuif. Er zijn echter ook nog andere onderdelen waarvoor kosten gemaakt kunnen worden.

Overige kosten voor leden

Buiten de contributie om zijn er nog wel wat andere kosten zoals: aanschaf scoutfit/uniform (voor bevers is het een trui die via de groep aangeschaft kan worden), eventuele truien of shirts van de speltak (via de groep), weekendjes, kampen en bijzondere activiteiten (zwemwedstrijden, etc.). 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door de gegevensbeheerder in te lichten over de opzegging. De contactgegevens van de gegevensbeheerder zijn te verkrijgen via de teamleiders of het contactformulier. Opzegging verloopt per contributieperiode. 

Leeg

---